Nhà phố DT(4X11.5)m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà phố diện tích (4x11.5)m 1 trệt, lững,  2 lầu và thượng 

Các bài đăng khác